Onze werkwijze

Ons motto is: ingenieurs voor ingenieurs. Wij werken altijd vanuit onze specifieke eigen technische achtergrond en ervaring en zijn gespecialiseerd in de WBSO en de Innovatiebox ter bevordering van technologische innovatie. Daarbij worden wij graag alleen op voor u werkelijk gerealiseerde successen afgerekend. Dat maakt RenDit uniek.

 Wij vragen daarom bijvoorbeeld niet welke projecten aangevraagd moeten worden. Wij vragen wat u nu werkelijk doet en wat u bezighoudt. Vervolgens kijken wij in welke vorm die werkzaamheden het beste aansluiten bij de WBSO en Innovatiebox. Wij verzorgen het gehele traject van identificatie van kansrijke projecten tot aan de feitelijke indiening en begeleiding bij de administratie en eventuele controlebezoeken. Onze werkwijze is als volgt:

 

Kennismaking

Tijdens de kennismaking spreken we de taal van de ondernemer. U maakt kennis met ons en wij met u. Tegelijk krijgen wij een beeld van het bedrijf en zijn activiteiten. Op basis hiervan kan al snel bepaald worden of en welke activiteiten een reële kans van slagen hebben als er tot aanvragen van subsidie wordt overgegaan en wat de opbrengsten zouden kunnen zijn.

 

Opstellen en indienen aanvraag

Om een subsidieaanvraag zo goed mogelijk op te stellen is het belangrijk zowel de taal van de ontwikkelaar als de taal van de ambtenaar te spreken. Allereerst vinden er interviews plaats met de ontwikkelaars waarbij er zo technisch mogelijk gesproken wordt over welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Deze inhoudelijke informatie vertalen wij vervolgens naar een transparante en complete projectbeschrijving die het ambtelijke beoordelingstraject succesvol zal doorlopen. Deze aanvraag wordt ter review aan u voorgelegd, waarna deze bij akkoord definitief zal worden ingediend.

 

Procesbewaking

Na het indienen bewaken wij de status van de aanvraag. Bij een eventuele controle staan wij u terzijde en wij berichten u zodra de aanvraag toegekend is. Voor het indienen van een opvolgende aanvraag houden wij de termijnen scherp in de gaten zodat we tijdig een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Uiteraard blijven wij op de hoogte van de veranderingen op subsidiegebied en informeren u daarover zodra deze voor u van toepassing zijn.

 

De kosten

Beter kunt u ons vragen wat het u oplevert door met ons een samenwerking aan te gaan. Omdat wij graag worden afgerekend op het succes van onze inspanningen werkt RenDit nagenoeg altijd op 'no cure, no pay'-basis. Zo betaalt u nooit onnodig geld en creëren wij altijd een gezamenlijk doel. Omdat dit model niet bij alle dienstverlening toepasbaar is zoals bij pre-audits, werken wij in sommige gevallen met een 'fixed fee'.

 

No cure, No pay

In dit geval brengen wij een vooraf afgesproken percentage van het netto ontvangen subsidievoordeel in rekening. Op het moment van toekenning hoeft niet definitief vast te staat wat dit netto voordeel aan het einde van het boekjaar zal zijn. Zo kan een ontwikkelaar bijvoorbeeld langdurig ziek raken en worden er minder kosten gerealiseerd dan in eerste instantie aangevraagd. Daarom factureren wij pas na de toekenning van een subsidie en kijken we ook na afloop van de periode naar het werkelijke netto voordeel. Indien dit lager is, betalen wij u terug. Dit verrekenmodel maakt ons uniek en garandeert u dat wij ook betrokken blijven na de indiening van de aanvraag.

 

Fixed fee

Een fixed fee betekent dat wij een vooraf afgesproken, vast bedrag in rekening brengen; deze is niet resultaatafhankelijk. Hierdoor weet u vooraf exact hoeveel u betaalt ongeacht het aantal door ons gewerkte uren.

 

Neem contact met ons op

U kunt ons telefonisch of per e-mail direct bereiken.

Lars Koops
lars@rendit.nl
+31 (0) 6 148 08 774