Samenwerking accountants en fiscalisten bij toepassing Innovatiebox

Zorg dat uw klant, uw klant blijft bij toepassing van de Innovatiebox.

RenDit is gespecialiseerd in technologische innovatie en heeft vele trajecten met accountants, fiscalisten en andere intermediairs doorlopen. Het voordeel voor de accountant of fiscalist is dat zij betrokken blijven bij de eigen klant en zelf de Innovatiebox kunnen behandelen. RenDit kan hierbij ondersteunen door specialistische kennis.

Door RenDit in te schakelen bij het technische deel als inovatieboxspecialist worden de sterke punten van alle partijen het beste benut. RenDit focust daarbij op de techniek en de accountant of fiscalist focust zich op de fiscale cijfers rondom de Innovatiebox. Voorkomen wordt zo dat de klant overstapt naar een andere accountant of fiscalist wanneer men gebruik wil maken van de Innovatiebox terwijl u als fiscalist gebruik kunt maken van zeer veel ervaring in deze trajecten.

Door onze ervaring bij subsidieverstrekkers en onze technische achtergrond is onze dienstverlening aan intermediairs en accountants inmiddels een belangrijk deel gaan uitmaken van onze dienstverlening.

Compliance controle en due diligence WBSO

RenDit kan in opdracht van of in samenwerking met de accountant, investeringsmaatschappij of fiscalist pre-audits uitvoeren vergelijkbaar met de controles van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op deze wijze ontstaat er duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de S&O-administratie. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de bepaling van de grondslag voor toepassing van de Innovatiebox in discussies met de Belastingdienst. Ook bij bedrijfsovernames (due diligence) kan RenDit vanwege haar specifieke kennis een belangrijke bijdrage leveren door risico’s en kansen in kaart te brengen.

Vanzelfsprekend garanderen wij geheimhouding en maken wij onze bevindingen aan niemand bekend behalve aan de opdrachtgever.

Voor subsidie-intermediairs bij complexe gevallen

RenDit ondersteunt andere intermediairs op het vlak van de WBSO en de Innovatiebox als specialist voor deze regelingen. Een aanvraag indienen en een goedkeuring krijgen is eenvoudig, maar een goede aanvraag schrijven die alle innovatieve werkzaamheden bestrijken is minder eenvoudig. RenDit kijkt vanuit de eigen technische achtergrond naar een bedrijf en gaat zodoende een stap verder dan de meeste intermediairs. Gezamenlijk wordt gekeken of er nog extra kansen zijn.

 

Voor meer informatie of een afspraak:

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.