WBSO pre-audit

Twijfelt u nooit of u alles volgens de regels doet?

RVO.nl voert gedurende het gehele jaar controlebezoeken voor de WBSO uit. RVO.nl noemt deze bezoeken ook wel bedrijfsbezoeken. Tijdens deze controles wordt gekeken of er aan alle wettelijke vereisten is voldaan. RVO.nl mag 5 jaren teruggaan bij een controle en kan onder bepaalde voorwaarden corrigeren en boetes opleggen.

RenDit beschikt over unieke ervaring en kennis opgedaan bij ruim 250 audits en controlebezoeken WBSO die uitgevoerd worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Haar medewerkers hebben jarenlang bij de subsidieverstrekkende instantie gewerkt, hebben interne trainingen verzorgd aan de auditors en deze audits zelf uitgevoerd. Zorgeloze compliance dankzij unieke ervaring bij meer dan 250 uitgevoerde WBSO (pre-)audits en controlebezoeken.

RenDit kan vanwege haar unieke kennis en ruime ervaring door meer dan 250 uitgevoerde pre-audits en uitgevoerde controlebezoeken als geen ander in de markt u voorbereiden op deze controles. Er zijn ook andere gegronde redenen om te kiezen voor een pre-audit.

Waarom een pre-audit WBSO?

- Ter voorbereiding van controles door RVO;
- bij toepassing van de Innovatiebox;
- bij bedrijfsovernames (due diligence);
- bij twijfel of u wel voldoet aan de administratieve vereisten;
- ter voorbereiding van de mededeling.

Leg een betrouwbare basis voor de innovatiebox

Correcties die plaatsvinden op de WBSO kunnen grote gevolgen hebben voor de grondslag van de Innovatiebox waardoor u nieuwe afspraken moet maken met de Belastingdienst. Deze correcties zijn veelal eenvoudig vermijdbaar. Met een pre-audit van RenDit legt u een betrouwbare basis voor toepassing van de Innovatiebox.

Inhoud van de pre-audit WBSO

RenDit voert een onafhankelijke pre-audit uit en werkt volgens een duidelijk stappenplan vergelijkbaar met controlebezoeken zoals die door RVO.nl worden uitgevoerd. Er wordt gekeken of uit de administratie aannemelijk wordt dat er Speur- en Ontwikkelingswerk (vanaf hier S&O-werk) is uitgevoerd zoals dat in de S&O-verklaring is opgenomen en of de kosten en investeringen die er zijn opgevoerd ook werkelijk zijn toe te rekenen aan de toegekende projecten. Op deze wijze wordt er een degelijke basis voor toepassing van de Innovatiebox gelegd.

Na de pre-audit ontvangt u een verslag waarin de resultaten, aandachtspunten en praktische tips naar aanleiding van de pre-audit kenbaar gemaakt worden aan u. Indien de administratie onnodig complex is, worden er praktische tips gegeven om deze te vereenvoudigen.

Na de pre-audit bent u bij een audit/controle door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) optimaal voorbereid en wordt de kans op correcties en boetes geminimaliseerd.

Pre-audit in combinatie met een second opinion voor maximaal resultaat

Als voormalig beoordelaars en auditors bij de subsidieverstrekker (nu RVO.nl) hebben wij zelf ervaren dat vele aanvragen voor de WBSO sub-optimaal worden ingediend. Weet u zeker dat u wel de maximale voordelen behaalt en dat alles binnen de grenzen van de wet blijft? Wij weten als geen ander wat wel en wat niet kan en kijken binnen uw bedrijf naar extra mogelijkheden. Dit kan eenvoudig gecombineerd worden met een pre-audit. Wilt u alleen weten of u de regelingen wel optimaal benut dan kunt u uiteraard ook alleen een second opinion aan ons vragen. Een second opinion vergt maar enkele uren tijd en de kosten daarvan zijn dus beperkt.

De WBSO legt ook de basis voor de toepassing van de Innovatiebox. Een integrale benadering van de twee regelingen is daarom het beste, wij houden daar rekening mee, ook bij de second opinion.

 

Voor meer informatie of een afspraak:

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.